Παλαιοπωλείον

Νομίζω πως ο Σεφέρης είναι εκείνος που συμβούλευε τους λογοτέχνες να γράφουν και να κρατούν τα κείμενά τους στα συρτάρια τους, ώστε, στα γεράματά τους, να έχουν να ασχολούνται με αυτά, να τα επεξεργάζονται, να τα διορθώνουν, να τα αποχωρίζονται. Να έχουν έτσι ένα απόθεμα, αλλά και το περιθώριο να καθυστερούν ή να αρνούνται την δημοσίευσή του, σκοπεύοντας να έχουν εξασφαλίσει, όσο αντέχει ο νους, την επιθυμητή ποιότητα ή, τουλάχιστον, την ανοχή του δημοσιευμένου έργου τους. Αυτή η στρατηγική έχει το πλεονέκτημα του θάρρους να επιβεβαιώνει ο λογοτέχνης τις τεχνικές του, τις εμμονές του ή να τις αναιρεί μέσα από τρέχουσες τάσεις του λόγου.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα «Προς Δημοσίευση» έχουν εκμεταλλευτεί την γνώση και το έργο αγαπημένων συγγραφέων για να «συμπληρωθούν». Σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχει ο Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής, περνώντας μέσα από το έργο άλλων δημιουργών, πλάθοντας παραλλαγές.

Η συνεχής διαχείριση του ιστότοπου θα επιτρέψει σύντομες προδημοσιεύσεις των «Προς Δημοσίευση».

Top