Αποκηρυγμένα

  • Τρίπτυχο, διηγήματα, Δίφρος, 1962 (με το ψευδώνυμο Φ. Φιλίππου)
  • Σημειώματα, νουβέλα, Φέξης, 1963
  • Ιωή, αφηγηματάριο, Κάλβος, 1970 (με το ψευδώνυμο Φ. Φιλίππου), ισπανική μετάφραση Planeta, 1972 (πρακτόρευση Carmen Balcells)
  • Διηγήματα Ι, Εγνατία, 1977
  • Το σπίτι της θείας, σαν μυθιστόρημα, Κέδρος, 1984
  • Η διπλωματούχος του πιάνου, νουβέλες, Κέδρος, 1985
  • Χρόνια προϋπηρεσίας, ανάγνωσμα, Εστία, 1988
  • Ο δολοφόνος διεφεύγει, αστυνομική νουβέλα του Γιώργου Νομισέν και για την αντιγραφή Φ.Δ. Δρακονταειδής, Μεταίχμιο, 2008
  • Το τέλος του χρόνου καθυστέρησε, αστυνομική νουβέλα του Γιώργου Νομισέν και για την αντιγραφή Φ.Δ. Δρακονταειδής, Μεταίχμιο, 2008
  • Κρεμάστρα, αστυνομικές ιστορίες, Τόπος, 2010
Top