Σχόλια σχετικά με την περίπτωση

Το 1977, η πρώτη γραφή του βιβλίου του Σχόλια σχετικά με την Περίπτωση, το οποίο αποτελεί αναφορά στην περίπτωση της εκτέλεσης του πατέρα του και στον σχολιασμό της στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων της εποχής, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος. Αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε στα γαλλικά και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Denöel (Παρίσι, 1985). Με το πέρασμα των χρόνων, που επέτρεψε την συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων, ο Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής δεν έπαψε να «συμπληρώνει» αυτό το έργο του, το οποίο παραμένει ένα είδος εξελισσόμενου «βιογραφήματος».

Top