Ο Ήρωας

Η μετάφραση των έργων Χρησμολόγιο και τέχνη της φρόνησης (α’ έκδοση Opera, 1990 και τελική έκδοση Opera 2006) και Ο Ήρωας (εκδόσεις της Εστίας, 2006) του Ισπανού μοναχού, ιεροκήρυκα και στοχαστή Μπαλτάσαρ Γκρασιάν (1601-1657), του αποκαλούμενου «Νίτσε της Ισπανίας», αποδίδει την πολυσημία του λόγου, τη λιτότητα της έκφρασης, τη θρησκευτική και κοσμική θεώρηση του κόσμου και του ανθρώπου, στοιχείων μιας «ερμηνευτικής», η οποία ισχυροποιείται μέσω εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, που δίνει κατευθύνσεις σχετικά με τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, όπου οι απόηχοι της λατινικής εισάγονται στην λόγια ισπανική και διευκολύνουν την απομνημόνευση των διδαχών του συγγραφέα. Η «δοκιμιακή» διάρθρωση των κειμένων του Γκρασιάν αποτελεί αφορμή για σύγκριση με τον «δοκιμιακό λόγο» άλλων στοχαστών.

Top