Χρήστος Καραγιάννης, Ιστορία ενός στρατιώτη (1918-1922)

Σε κονιορτοβριθές παλαιοβιβλιοπωλείο της Αθήνας, έπιασα τυχαίως στα χέρια μου προ ετών το αντίτυπο ενός βιβλίου δίχως εξώφυλλο, το οποίο είναι το ημερολόγιο του οπλίτη Χρήστου Καραγιάννη, κλάση 1915. Σε αυτό καταγράφονται οι αναμνήσεις του επιστρατευμένου, ο οποίος έλαβε μέρος στις τελευταίες μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Βόρειο Ελλάδα (1918), στην εκστρατεία του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία (1919), στην είσοδο και προέλαση των ελληνικών σωμάτων στρατού στη Μικρά Ασία (1920-1921) και στην κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου (1922). 

Top